اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T5 EVO (4TB

163,000,000 ریال
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

4 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T7 (1TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

1 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T7 (2TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

2 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T7 Shield (1TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

1 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T7 Shield (2TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

2 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T7 Shield (4TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

4 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T9 (1TB

76,900,000 ریال
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

1 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T9 (2TB

129,000,000 ریال
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

2 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )

اس اس دی اکسترنال سامسونگ مدل (Samsung Portable T9 (4TB

تماس بگیرید
برند

Samsung | سامسونگ

ظرفیت

4 ترابایت

گارانتی

اصلی ( آواژنگ ، الماس ، حامی ، سازگار )