کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita 468

تماس بگیرید
وزن 4,3 کیلوگرم
ابعاد 32 × 22 × 37 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

6 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

4×40 میلیمتر

توان موتور

180 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

7 برگ

ظرفیت مخزن

18 ليتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita SD-9305

تماس بگیرید
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد 35 × 27 × 56 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

230 میلی ‌متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×15 میلی‌‌ متر

توان موتور

130 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

6 برگ

ظرفیت مخزن

16 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

ندارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita SD-9310

تماس بگیرید
وزن 13 کیلوگرم
ابعاد 35 × 27 × 56 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

3,5 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×9 میلی متر

توان موتور

130 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

6 برگ

ظرفیت مخزن

18 ليتر

قابلیت خرد کردن CD

ندارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita SD-9355

تماس بگیرید
وزن 13 کیلوگرم
ابعاد 57 × 27 × 36 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

3 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

8×2 میلیمتر

توان موتور

180 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

8 کاغذ

ظرفیت مخزن

15 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita SD-9360

تماس بگیرید
وزن 20,5 کیلوگرم
ابعاد 60 × 36 × 39 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

3,5 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×9 میلی متر

توان موتور

200 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

10 برگ

ظرفیت مخزن

27 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita SD-9511

تماس بگیرید
وزن 26 کیلوگرم
ابعاد 60 × 36 × 45 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

6 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

12×2میلیمتر

توان موتور

450 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

17 برگ

ظرفیت مخزن

34 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خرد کن نیکیتا مدل Nikita Silverplus

تماس بگیرید
وزن 20,5 کیلوگرم
ابعاد 60 × 36 × 39 سانتیمتر
برند

Nikita | نیکیتا

سرعت برش

3,5 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×9 میلی متر

توان موتور

200 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

10 برگ

ظرفیت مخزن

27 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech 468

تماس بگیرید
وزن 4,5 کیلوگرم
ابعاد 37,4 × 22 × 32 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

6 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

4×40 میلیمتر

توان موتور

180 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

7 برگ

ظرفیت مخزن

18 ليتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9310

تماس بگیرید
وزن 13 کیلوگرم
ابعاد 64 × 41,5 × 34 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3,5 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×9 میلی متر

توان موتور

130 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

6 برگ

ظرفیت مخزن

19 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

ندارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9355

تماس بگیرید
وزن 13 کیلوگرم
ابعاد 57 × 27,2 × 36,7 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

8×2 میلیمتر

توان موتور

200 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

8 کاغذ

ظرفیت مخزن

15 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9360

تماس بگیرید
وزن 20,5 کیلوگرم
ابعاد 59,5 × 36 × 39 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3.5 میلی متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

2×9 میلی متر

توان موتور

200 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

10 برگ

ظرفیت مخزن

27 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9522

تماس بگیرید
وزن 20,3 کیلوگرم
ابعاد 40 × 31 × 65 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

23×3 میلی متر

توان موتور

410 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

17 برگ

ظرفیت مخزن

27 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9670

تماس بگیرید
وزن 14,5 کیلوگرم
ابعاد 35,2 × 27 × 56,8 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3.3 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

12×2میلیمتر

توان موتور

298 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

8 کاغذ

ظرفیت مخزن

20 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن پروتک مدل ProTech SD 9680

تماس بگیرید
وزن 14 کیلوگرم
ابعاد 35,5 × 27,2 × 58,8 سانتیمتر
برند

Protech | پروتک

سرعت برش

3 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

6×2 میلیمتر

توان موتور

290 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

6 برگ

ظرفیت مخزن

21 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن رمو مدل Remo C-1100

تماس بگیرید
وزن 6 کیلوگرم
ابعاد 33 × 18,5 × 38,5 سانتیمتر
برند

Remo | رمو

سرعت برش

2/6 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

4 × 20 میلی‌متر

توان موتور

150 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

5 برگ

ظرفیت مخزن

15 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد

کاغذ خردکن رمو مدل Remo C-1400

تماس بگیرید
وزن 7,5 کیلوگرم
ابعاد 41,5 × 20 × 45 سانتیمتر
برند

Remo | رمو

سرعت برش

6.2 متر در دقیقه

نوع برش

پودری

سایز برش

4×40 میلی متر

توان موتور

110 وات

ظرفیت کاغذ ورودی

8 کاغذ

ظرفیت مخزن

12 لیتر

قابلیت خرد کردن CD

دارد