هیچ محصولی یافت نشد.

اسکنر عضوی حیاتی از تجهیزات اداری و سازمانی است که اسکن کردن و تهیه نسخه دیجیتالی از اسناد و مدارک بدون آن امکان پذیر نیست البته با پبشرفت تکنولوژی و مقبولیت بیشتر پرینتر و دستگاه کپی های چند کاره ، اسکنر های تک کاره کمرنگ تر شدند با این حال هنوز هم مشاغلی هستند که به اسکنر های تخصصی و دقت بالا نیاز دارند.